Skal barnet starte på skolen til høsten? Da må barnet først være skrevet inn og ha vedtak om skoleplass, før dere kan søke om SFO-plass.

Slik søker du om SFO-plass

Du søker om SFO-plass via digitalt søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden. Du må logge deg inn med ID-porten (MinID eller BankID).

Husk å skrive hvilke dag(er) du søker om SFO-plass i feltet «Kommentar fra foresatte». Du får svaret på søknaden samme sted som du søker, i Visma Flyt skole.

I avsnittene under finner du bilder som illustrerer hvordan du går fram i Visma Flyt Skole for å søke om, endre eller si opp SFO-plass.

1. Logg inn med ID-porten

Alle foresatte må logge seg inn med ID-porten.

Illustrasjonsbilde som viser hvordan du logger deg inn i Visma Flyt skole, med ID-porten.

2. Velg SFO

For å søke om ny SFO-plass, endre eller si opp plass, må du klikke på knappen "SFO".

Illustrasjonsbilde som viser hvilken knapp i Visma Flyt Skole du skal trykke på for å søke om eller endre SFO-plass.

3. Velg Nytt opphold

For å søke om SFO-plass til en ny elev, må du klikke på knappen "Nytt opphold".

Illustrasjon som viser hvilken knapp du trykker på for å søke om plass for nye elever.

4. Velg startdato, opphold og ønskede dager

Fyll inn i skjemaet ønsket startdato og hva slags opphold dere ønsker (antall ettermiddager og/eller morgener). Fyll inn i feltet hvilke dager dere ønsker.

Illustrasjonsbilde som viser hvilke felter i Visma Flyt Skole du skal fylle ut for å søke om eller endre SFO-plass.

Informasjon til deg som har SFO-plass

Har ditt/dine barn SFO-plass dette skoleåret? Hvis du ønsker å beholde like mange påmeldte dager neste skoleår, skal du ikke sende inn ny søknad eller søke om å endre plassen.
Den SFO-plassen du har fått, gjelder fram til og med 4. klasse, så lenge du ikke søker om endring eller sier opp plassen.

Ønsker du å bytte dager, kan du gi beskjed til skolen via Transponder eller via telefon.

Har du lav inntekt kan du ha rett til redusert betaling. Husk at du må søke hvert år, innen 1. august.