Du endrer oppholdstiden via det elektroniske søknadssystemet til skolen. Når du skal endre dager, redusere eller øke oppholdstiden gjør du det 

  • innen hovedopptaket 1. mars med virkning fra skolestart
  • innen 1. august med virkning fra 1. september
  • innen 1. desember med virkning fra 1. januar

Om det er mulig å øke oppholdstid, avhenger av den bemanningen som er oppsatt det aktuelle året for den enkelte skolefritidsordning.

Å si opp plass

Du kan si opp SFO-plassen hele året. Oppsigelsestiden er én måned fra neste månedsskifte. Du betaler full pris i oppsigelsestiden.

Hvis plassen sies opp etter 1. mars, betaler du for plassen ut skoleåret (fram til sommerferien).

Slik kan du si opp/endre SFO-plass

I avsnittene under finner du bilder som illustrerer hvordan du går fram i Visma Flyt Skole for å søke om, endre eller si opp SFO-plass.

1. Logg inn på Visma Foresattportal

Alle foresatte må logge seg inn på Visma Foresattportal.

Bilde av innloggingssiden til Visma Flyt Skole

2. Logg inn med ID-porten

Logg inn med ID-porten.

Bilde av innloggingssiden til Foresattportal i Visma.

3.Velg søknad

For å endre eller si opp plass, må du klikke på knappen SFO søknad, endringer og oppsigelser.

Bilde av Visma sin nettside hvor du kan velge søknader og SFO søknad, endringer og oppsigelse.

 

 

 

4.Velg ønsket aktivitet

For å endre aktivt opphold, klikk på: «Gjør endringer i SFO plassen». For å si opp plass, klikk på «Si opp SFO plass».

Bilde av Visma sin nettside hvor du kan velge mellom søk SFO plass, gjør endringer i SFO plassen eller si opp SFO plass.