Du endrer oppholdstiden via det elektroniske søknadssystemet til skolen. Når du skal endre dager, redusere eller øke oppholdstiden gjør du det 

  • innen hovedopptaket 1. mars med virkning fra skolestart
  • innen 1. august med virkning fra 1. september
  • innen 1. desember med virkning fra 1. januar

Om det er mulig å øke oppholdstid, avhenger av den bemanningen som er oppsatt det aktuelle året for den enkelte skolefritidsordning.

Å si opp plass

Du kan si opp SFO-plassen hele året. Oppsigelsestiden er én måned fra neste månedsskifte. Du betaler full pris i oppsigelsestiden.

Hvis plassen sies opp etter 1. mars, betaler du for plassen ut skoleåret (fram til sommerferien).

Slik kan du si opp/endre SFO-plass

I avsnittene under finner du bilder som illustrerer hvordan du går fram i Visma Flyt Skole for å søke om, endre eller si opp SFO-plass.

1. Logg inn med ID-porten

Alle foresatte må logge seg inn med ID-porten.

Illustrasjonsbilde som viser hvordan du logger deg inn i Visma Flyt skole, med ID-porten.

2. Velg SFO

For å søke om ny SFO-plass, endre eller si opp plass, må du klikke på knappen "SFO".

Illustrasjonsbilde som viser hvilken knapp i Visma Flyt Skole du skal trykke på for å søke om eller endre SFO-plass.

3. Endre eller si opp plass

For å endre aktivt opphold, klikk på: « Endre aktivt opphold». For å si opp plass, klikk på « Si opp plass».

Illustrasjonsbilde som viser hvilken knapp du trykker på i Visma Flyt Skole for endre SFO-plass.