Ferie-SFO holder til på Brandbu barneskole, for alle skolene i Gran.

Åpningstider disse dagene er klokka 07.00–16.30. Kjernetid er klokka 10.00–15.00 og det er i dette tidsrommet hvor vi legger opp til turer og spesielle aktiviteter.

På ferie-SFO har vi hyggelige dager med mye lek, fine turer og god mat. 

Et tilbud for barn på 1.–4. trinn

Ferie-SFO er et felles tilbud for alle barneskolene i Gran kommune. Tilbudet er for barn på 1.–4. trinn. Husk at tilbudet er for barn som allerede går i skolen. Elever som skal starte i 1. trinn etter sommeren, kan derfor ikke meldes på ferie-SFO i sommerferien før skolestart.

Vi lager en aktivitetsplan for disse ukene med morsomme leker, latter, glede, god mat og fine turer. De ansatte jobber ved flere av barneskolene i kommunen, noe som betyr at de fleste barna vil treffe noen kjente voksne.

Se priser for opphold og kost i vår prisliste. Den finner du under overskriften "Priser" på denne siden. Vi gir ingen søskenmoderasjon på ferie-SFO.

Åpningstiden er fra klokka 07.00-16.30.
Tilbudet er kun hele dager, og du må betale for alle påmeldte dager (også de som eventuelt ikke brukes).

Minst tolv barn må være påmeldt hver dag for at vi kan ha et tilbud. Dersom det er påmeldt færre barn, kan enkeltdager bli avlyst.

Har du spørsmål?

Kontaktperson for ferie-SFO er:

  • Marianne Lundsten Olsen (konsulent skole) – telefon 48 21 40 68