Har du barn både i barnehage og skolefritidsordningen (SFO)? Da betaler du vanlig pris for barn i barnehagen og kan søke om redusert pris for søsken som går i SFO.

Frist for å søke

Du må søke om SFO-rabatt via elektronisk skjema. Du finner dette under overskriften "Skjema" på denne siden.

Fristen for å søke er 1. august, for at søknaden skal behandles før skoleåret starter.

Hvis du søker etter 1. august, vil vedtaket gjelde fra første hele måned etter vi har mottatt søknaden. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Alle må søke hvert år.

Hvem kan søke om SFO-rabatt?

Foresatte som har barn med opphold både i barnehage og SFO.

Du skal ikke søke hvis du har barn kun i barnehage eller kun i SFO. 

Hvor mye kan prisen reduseres for én familie?

Rabatt for SFO tilsvarer en prisreduksjon på 300 kroner per måned, uansett oppholdstid. 

Prisen trekkes fra fakturaen for SFO.

Slik søker du

Du søker SFO-rabatt via elektronisk skjema på vår nettside. Du finner dette under overskriften "Skjema" på denne siden.

Hvis du får godkjent søknaden din, gjelder vedtaket i ett skoleår. Du får svar på søknaden som digital post fra kommunen. Hvis du ikke har digital postkasse, sendes brevet som vanlig post.

Husk at du i feltet "Barnehage/SFO" må skrive hvilken barnehage barnet/barna går i og hvilken SFO barnet/barna går i.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med skolen der barnet er elev.