SFO kan tilbys hele året, men holder uansett stengt:

  • i skolens juleferie
  • i påskeferien
  • hele juli
  • alle helligdager som faller på arbeidsdager
  • uka før skolestart i august

SFO følger ordinær skolerute når det gjelder fridager for øvrig.

Åpningstider i ferie-SFO

SFO har eget tilbud i feriene i følgende perioder:

  • fra 1. august til uka før skolestart (hele uker, mandag–fredag)
  • høstferien
  • vinterferien
  • fra skoleslutt og ut juni måned (hele uker, mandag–fredag)

For at vi skal ha et SFO-tilbud i ferier må det være minst tolv barn påmeldt per dag. Du melder barnet på ferie-SFO med eget søknadsskjema.