Det er skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. I Gran kommune drives SFO-ene etter kommunale retningslinjer, utarbeidet i tråd med opplæringsloven.

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen skal gi barn frihet, mulighet til å påvirke selv og styre sin egen hverdag under voksnes omsorg, tilsyn og tilgjengelighet. SFO skal ikke ha et fast program, men være fleksibel og åpen for gode opplevelser, ro og hvile, lek og læring i samspill med andre barn.