Hvordan søker du?

Skolen legger til grunn at permisjonen er avklart mellom foresatte når søknaden mottas. Vedtak om permisjon blir sendt til begge foresatte