De siste årene har vi hatt om lag 50 elever ved Bjoneroa skole per år.

Skolen ligger i Bjoneroa, på vestsida av Randsfjorden. Derfor er Randsfjordsferja et viktig knutepunkt mellom skolen og kommuneadministrasjonen som holder til på Jaren. 

Satsningsområde og visjon

På Bjoneroa skole har vi nærmiljøskolen som vårt fremste satsningsområde. Skolens visjon er "Med røtter i nærmiljøet og blikk mot verden".

Med visjonen som ledestjerne i hverdagen, er det vårt mål at alle elever skal trives og utvikle seg til å bli gagns mennesker. 

Historie

Det første skolebygget i Bjoneroa ble reist i 1889–1890 og skolens navn var Blidensol. Den lå omtrent der dagens skole ligger.

Det finnes to teorier om navnet Blidensol. Den ene går ut på at skolestyreren var gift med ei dansk dame. Dette navnet kjente hun til fra Danmark og hun syntes det var pent. Derfor fikk skolen navnet Blidensol. Den andre teorien er at det var byggekommiteeen som bestemte navn. De var på byggeplassen en solrik morgen, og alle mente - særlig soknepresten - at Blidensol passet godt.