Gran ungdomsskole har for tiden om lag 230 elever fordelt på ni klasser. Skolen tar imot elever fra fire ulike barneskoler: Jaren, Grymyr, Sanne og Trintom.
 
Hos oss jobber det 44 mennesker fordelt mellom 27 pedagoger, 14 miljøterapeuter, en konsulent/sekretær, undervisningsinspektør og rektor.

Mål

Vårt mål ved Gran ungdomsskole er at alle elever skal ha det bra og lære når de er på skolen.

Vi jobber hele tiden for å videreutvikle og videreføre det som fungerer på vår skole til det beste for våre elever. Her er noen eksempler:

  • Hver elev får tilgang til egen PC.
  • Vi gjennomfører velkomstsamtale med alle elever og foresatte første skoledag i åttende klasse. Samme kveld inviterer vi til foreldremøte, for å starte et tett samarbeid mellom hjemmet og skolen allerede første dag.
  • Elever som trenger det får tilpasset opplæring.
  • Vi jobber etter IKO-modellen (identifisering, kartlegging og oppfølging) for å hindre frafall.
  • Vi har et eget miljøteam som består av 14 miljøterapeuter som bidrar med sine ulike utdanninger og erfaringer til det beste for elevene, sammen med lærerne.

Vi har høye mål og troen på at hver eneste elev har mulighet til å mestre noe hver dag.

Ved Gran ungdomsskole ønsker vi at

  • elevene tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut fra de forutsetninger de har
  • elevene lærer å ta ansvar for seg selv og sine omgivelser
  • undervisningen fremmer åndsfrihet og toleranse
  • hjem, skole og nærmiljø er samarbeidspartnere

Alle som har sitt virke ved Gran ungdomsskole skal kunne gå hjem hver dag med minst én opplevelse av å mestre.