Her kommer snart mer informasjon.

Våre verdiord

På Brandbu barneskole jobber vi etter verdiordene glede, utvikling, likeverd og trygghet.