Frist for å melde inn et barn i skolen, er 15. februar hvert år. Du bruker skjemaet "Skole - Innmelding 1. trinn", som du finner på denne siden under overskriften "Skjema".

Ønsker du å bytte skolekrets?

Skal ditt barn starte i første klasse og du vil søke om skolebytte? Da må du søke kommunen om dette fra januar samme år som barnet skal starte på skolen.

Plass i SFO

Ønsker du plass i skolefritidsordningen (SFO) må du søke plass innen 1. mars. For å kunne søke SFO-plass må du ha sendt inn skjema om innskriving til kommunen. Du må også ha mottatt vedtak om skoleplass.

Informasjon om SFO og søknadsskjema finner du under "Aktuell informasjon" og "Skjema".

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med skolekontoret ved å ringe Gran kommune på telefon 61 33 84 00.