Elever på første trinn har rett til skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn to kilometer. Elever på andre–tiende trinn har rett til gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole er over fire kilometer.

Vi gir gratis skoleskyss til elever som har trafikkfarlig skoleveg.

Innlandstrafikk

Innlandstrafikk planlegger og organiserer skoleskyss for Gran kommune.

Trenger eleven midlertidig skoleskyss, har to bosteder eller har mistet busskortet?  Se mer informasjon på nettsidene til Innlandstrafikk.