Ferie-SFO er et felles tilbud for alle barneskolene i Gran kommune. Tilbudet er for barn på 1.–4. trinn.

Se priser for opphold og kost i vår prisliste. Vi gir ingen søskenmoderasjon på ferie-SFO.

Tilbudet er kun hele dager, og du må betale for alle påmeldte dager (også de som eventuelt ikke brukes). Minst tolv barn må være påmeldt hver dag for at vi kan ha et tilbud. Dersom det er påmeldt færre barn, kan enkeltdager bli avlyst.

Påmeldingsfristen er onsdag 8. mai

Husk å melde på barnet ditt før onsdag 8. mai. Hvis du melder på ditt barn etter 8. mai, vil du ikke få tilbud om plass. 

Du finner påmeldingsskjema og mer info om ferie-SFO på nettsidene våre.

Du får svar på søknaden din som digital post eller vanlig post for deg som ikke har digital postkasse. Du får svar på søknaden din etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Vi sender ut mer informasjon om ferie-SFO etter at vi har registrert alle påmeldinger.