Her leker vi med terning, og utforsker tall, mengder og telling i lek og natur (..). (LK20)

1. og 2. trinn leker sammen ute i Prestegårdshagen denne uteskoledagen tidligere i høst. Vi blir kjent og samarbeider for å løse oppgaver sammen. Det er fint å ta med seg noen fag ut av klasserommet og heller bruke rommet ute.