Alle som søker om SFO-plass innen 1. mars, vil få tilbud om plass.

Her finner du mer informasjon om å søke plass i SFO og om hvordan du søker: Søk om plass i SFO.

Du må skrive deg inn på skolen før du søker plass i SFO

Skal barnet starte på skolen til høsten, må barnet først være skrevet inn og ha vedtak om skoleplass, før dere har tilgang til å søke om SFO plass.