Fylkesutvalget har vedtatt å sende forslag til ny framtidig skole- og tilbudsstruktur på høring med frist 31. august 2024. Politikerne foreslår en rekke alternativer og stiller en del spørsmål som de ønsker tilbakemeldinger på.

Du kan lese om ny skole- og tilbudsstruktur på nettsiden til Innlandet fylkeskommune(innlandetfylke.no).