Her er noen av målene fra fagfornyelsen som vi blant annet skal jobbe med i kunst og håndtverk, og naturfag:

  • planlegge og konstruere i naturmaterialer […]
  • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling
  • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter […]