Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller kan stille til valg, har de få muligheter til å si meningen sin og påvirke politiske avgjørelser. Derfor har vi ungdomsråd.

I alle norske kommuner skal det være ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett til å medvirke i saker som handler om barn og unge.

Alle kan sende innspill til Gran ungdomsråd

Du trenger ikke å være medlem av ungdomsrådet for å engasjere deg.

  • Har du innspill til saker du ønsker ungdomsrådet skal ta opp? 
  • Har du forslag til hvordan ungdom i din kommune kan få det enda bedre?
  • Vil du vite mer om ungdomsrådets arbeid?

 

Ta kontakt med ungdomsrådet

Nils Jørund Lieberg Stieng, leder i Gran ungdomsråd 
e-post: nils.liebergstieng@gmail.com

Jane Rogstad Slette, kontaktperson for ungdomsrådene
e-post: jane.rogstad.slette@gran.kommune.no